urząd patentowy

Newsy

Na czym może polegać ochrona patentowa? Jakie mogą siępojawić zagadnienia mające z tym związek?

Prawo
Author: Tori Rector
Source: http://www.flickr.com
Patent jest prawem, które może służyć do wyłącznego wykorzystywania z wynalazku przez pewien czas, w sposób zarobkowy w terenie określonego kraju. Takie prawo zostaje przyznane przez odpowiedni organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy. Patent na określoną rzecz to uprawnienie, jakiego może udzielić Urząd Patentowy na drodze decyzji związanej z warunkiem dotyczącym podmiotu, który posiada prawo do uzyskania patentu po uzyskaniu w toku procedury całkowitego badania, że są wypełnione warunki potrzebne do jego uzyskania.

Co trzeba wiedzieć o znakach towarowych

segregatory z dokumentami
Author: osseous
Source: http://www.flickr.com
Zapewne więc powinno dowiedzieć się czym są prawa autorskie osobiste JWP i jakim sposobem korzystać z Sieci, żeby ich nie łamać. Na wynalazki dawane są patenty, a na wzory użytkowe - prawa ochronne. Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem podmiotowym o wyjątkowym charakterze i czasowej i terenowej skuteczności. Ochrona znaku towarowego to wszelakiego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu uniemożliwienie posługiwania się daną marką bez zezwolenia jego właściciela.