spółka

Newsy

Czym charakteryzują się akcje, jak powinniśmy rozumieć to zagadnienie? Co należy wiedzieć na temat tego zagadnienia?

Inwestycje, papiery wartościowe
Author: www.sxc.hu
Source: www.sxc.hu
Czym rzeczywiście jest akcja? Jest to papier wartościowy, który znaczy prawo jej posiadacza do współwłasności firmy, jaka ją stworzyła, co oznacza spółkę akcyjną. Akcję tak więc można zakwalifikować do grupy papierów udziałowych, bo potwierdza ona udział w akcyjnej spółce. Osoba, jaka nabywa akcje danej spółki zostaje jej akcjonariuszem, w prostej linii oznacza to, iż jest współwłaścicielem jej majątku. Każda więc nabyta akcja jest dowodem współwłasności do takiej samej części majątku spółki.