Strategie skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem

Newsy

Zarządzanie przebiegiem produkcyjnym w biznesie to bardzo zawiła praca. Kierownik winien podołać wielu wyzwaniom, musi błyskawicznie odpowiadać na zaistniałe kłopoty. Manager winien także przewidywać możliwe problemy i potrafić im zapobiegać.
manager
Author: Victor1558
Source: http://www.flickr.com
Żeby to było możliwe, potrzebne są mu właściwe informacje. Praktyka zarządzania wykształciła parę sposobów na zgromadzenie informacji dla optymalizacji procesów kierowania. Jednym z powszechniejszych jest pochodzący z Japonii system Kaizen. Może być to metoda na poprawę jakości a także samego procesu produkcji. System ten zakłada, że kłopoty są rzeczą naturalną, a wręcz są one przypuszczalnym polem nowych opcji! Podstawową metodą zbierania wiadomości jest nieskomplikowana strategia zadawania pytań zaczynających się od wyrazu "dlaczego". System Kaizen zakłada, iż proces ulepszania jest nieustający. Duży nacisk kładzie się tutaj na zaangażowanie zwyczajnego pracownika jak także wzajemne zaufanie między zarządem a podwładnymi. Kierownik zarządzający tokiem wytwórczości winien zawsze zmierzać do usprawnienia postępowań. Metodą na to mogą być kursy 6 Sigma. Strategia ta polega na tym, by w procesie wytwórczości skoncentrować się na wykluczeniu tych obszarów, w jakich zachodzi trwonienie rezerw.


firma
Author: Nguyen Hung Vu
Source: http://www.flickr.com
Managerowie którzy posiadają ścisłe umysły, do usprawnienia procesów kierowania mogą stosować sposoby statystyczne reprezentowane w metodzie Six Sigma, czyli dzięki interpretacji statystycznej doprowadzić do sytuacji, w jakiej w procesie produkcyjnym można przyzwolić tylko sześciu odchyleń od zaprojektowanego standardu. Metoda ta ta komponuje się z paru poziomów wtajemniczenia, a każdy z nich stanowi odrębny program szkoleń nawzajem z sobą skorelowanych.
Najwyższym poziomem będzie szkolenie Black Belt . Trening ten jest dedykowane liderom zespołu. Poza kontrolowaniem i identyfikowaniem ryzyka w procesie zarządzania lider winien edukować podległych mu ludzi w taki sposób, aby skoncentrowani byli na optymalizacji toków produkcji. Sposób ten służy jedynie do poprawy skuteczności pracy, nie zważając na tworzenie równie ważnej identyfikacji pracownika z jednostką.