Reklama Wi-Fi jako nowe rozstrzygnięcie

Newsy

Internet zaczyna nam towarzyszyć każdego dnia, w każdym miejscu, a marketingowcy mają coraz obszerniejsze pole do czynności. Wi-Fi Marketing to nowe rozwiązanie marketingowe mierzone do jednostek, które są każdego dnia uczęszczane przez klientów. Użytkownicy logują się w lokalu do sieci, a z wykorzystaniem Wi-Fi Marketingowi można przekazać konsumentom doniesienia marketingowe zarówno w momencie, jak logują się do internetu, jak też już po opuszczeniu przez nich tego miejsca.
darmowe wi-fi
Author: Mike Mozart
Source: http://www.flickr.com
Ułatwienie i udostępnienie wolnego dostępu do Internetu to jeden z powodów, dla jakich konsumenci wybiorą dany lokal. Mądry właściciel przedsiębiorstwa wykorzysta potencjał Wi-Fi Marketingu dla swoich celów, ażeby dostarczyć klientom informacje marketingowe. Do kluczowych pożytków z wykorzystywania owej formy należy prowadzenie do odbiorców wiadomości marketingowych w okresie faktycznym. Wi-Fi Marketing to uzyskiwanie danych kontaktowych do użytkownika odwiedzającego placówkę, a też okazja kontaktu z konsumentem po opuszczeniu przez niego miejsca. To też prowadzenie konsumenta do wyłonionych istoty.

Z Social WiFi mogą korzystać każde miejscaupubliczniające odbiorcom darmowe WiFi.Usługa Social WiFi działa zgodnie z zasadą plug and play. Właściciel, który do tej pory uprzystępniał bezpłatne WiFi, będzie mógł podłączyć do osobistego routera mikrokomputer dostarczany przez usługodawcę i da w ów sposób swoim użytkownikom możność korzystania z sieci Social WiFi. Posiadacz hotspota będzie mógł dzięki temu komunikować się z odbiorcami za pomocą publikatorów społecznościowych.Zaczynamy przyzwyczajać się do tego, że wszędzie zdołamy skorzystać z darmowego Internetu. Badania dowodzą, że dla większości z nas promocje są bardzo wymownym środkiem perswazji i że ta tendencja nadal narasta. Dzięki usłudze WiFi marketing klienci będą mogli zalogować się w danym miejscu poprzez portale społecznościowe, a właściciele punktów WiFi będą mogli ekspediować im rzeczowe komunikaty, np. o nowych usługach, promocjach, bądź nadzwyczajnych zdarzeniach. Raz w miesiącu, ażeby nie nadużywać cierpliwości konsumentów.