Nowoczesne techniki komputerowe umożliwiają niedoszłym pracownikom zdobycie wiedzy z zakresu bhp również w wersji online

Newsy

Nowy pracownik w przedsiębiorstwie jest zmuszony do przejścia paru stopni wtajemniczenia. Po pierwsze zapoznaje się z regułami, które obowiązują w danym miejscu pracy oraz obiegiem dokumentacji w biurze. Następnie obejmuje własne stanowisko, jednocześnie wkładając do szuflad osobiste drobne przedmioty, np. ulubiony kubek do herbaty. Jednak nie tylko na świeżo zatrudnionym pracowniku ciążą powinności, bo chlebodawca także musi dopełnić formalności związanych z przyjęciem nowej osoby do pracy etatowej.
bezpieczeństwo w pracy
Author: Pratheesh Prakash
Source: http://www.flickr.com
Szkolenie z zasad bhp bywa obowiązkowe dla wszystkich nowo przyjętych, niezależnie od rodzaju zajmowanego etatu. Najwięcej niebezpieczeństw czyha oczywiście na członków ekip budowlanych. Tutaj jesteśmy w stanie wymienić otwarte załamania kończyn, oparzenia alb przygniecenia przez ciężkie maszyny. Jednak po głębszym zastanowieniu się błyskawicznie dochodzimy do konkluzji, że w biurze także można ulec wypadkowi. Groźne są przewody elektryczne przeciągnięte przez środek pomieszczenia oraz śliska nawierzchnia parkietu. Z kolei naszemu wzrokowi szkodzą niewłaściwie ustawione monitory laptopów. Z tego też powodu każdy pracownik musi zostać wyposażony w elementarną wiedzę, aby na własną rękę móc ocenić zagrożenie i ustrzec się przed wypadkiem. Samo szkolenie może odbyć się w formie stacjonarnej, co oczywiście wymaga osobistej bytności wykładowcy. Na szczęście istnieją również te zdalne metody pozyskiwania wiedzy, a szkolenia bhp online należą do jednych z nich (Gemmar - internetowe kursy BHP). Dostęp do materiałów uzyskuje się po uregulowaniu wymaganej kwoty, a w zamian niedoszły pracownik otrzymuje login oraz hasło.Szkolenia bhp
Author: NASA Goddard Space Flight Center
Source: http://www.flickr.com
Plusem tego rodzaju kursów jest oszczędność czasu, a nierzadko również pieniędzy. Jeżeli w konkretnym momencie przyjmuje się do fabryki większą liczbę pracowników, to ich przeszkolenie w przypadku wybrania wersji online będzie o wiele mniej problemowe. Zresztą trzeba zauważyć, że pozyskana wiedza może zostać skontrolowana, a słuchacz otrzymać certyfikat tylko w przypadku pozytywnego zaliczenia testu końcowego.
Szkolenia bhp online, podobnie zresztą jak te w wersji tradycyjnej, muszą spełniać pewne ściśle określone wymogi. Jednym z nich jest doświadczenie oraz wykształcenie nauczycieli przygotowujących merytoryczną treść programów szkoleniowych. W związku z tym każdy prowadzący lekcje, a równocześnie opracowujący materiały w wersji e-learningowej musi poszczycić się dyplomem ukończenia odpowiedniego kierunku studiów podyplomowych.