Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, powinieneś okazywać się świadom swych obowiązków oraz udogodnień, z których można skorzystać. To bardzo ważne!

Newsy

Działalność gospodarcza w naszym kraju regulowana jest licznymi przepisami prawnymi oraz podatkowymi, a obowiązkiem przedsiębiorcy okazuje się poznać je i postępować wedle ich reguł. Odpowiednie przepisy normują zarówno kwestię płacenia podatków i dokonywania przeróżnych odliczeń, jak także dokumentowania przeprowadzanych transakcji czy wykonywania obowiązków względem zatrudnionych pracowników. Warto poznać te przepisy, żeby okazać się pewnym, że postępuje się odpowiednio.

faktura
Author: Patrik Tschudin
Source: http://www.flickr.com
Czy wiesz jak wypisać fakturę vat prawidłowo?

Faktura vat okazuje się rachunkiem wystawianym przez podatnika vat na rzecz kontrahenta kupującego artykuły albo korzystającego z usługi. Przepisy wyraźnie normują, co powinien zawierać rzeczony dokument. Faktura vat jest wystawiana w co najmniej dwóch sztukach, przy czym oryginał jest kierowany do kontrahenta, a sporządzona kopia dla sprzedającego. Poza tym na fakturze powinna znajdować się adnotacja stwierdzająca przeprowadzenie transakcji albo wykonania usługi, datę zawarcia, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę oraz kwotę podatku, kwotę należności, jak również dane tyczące przedsiębiorcy oraz kupującego. W większości przypadków sporządza się faktury papierowe, jednak coraz częściej spotkać można faktury elektroniczne.

Możesz odliczyć składki zus, dowiedz się, jak to zrobićWarto wiedzieć, że istnieje możliwość przeprowadzenia odliczeń składek zusowskich wpłacanych bezpośrednio na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Przepis ten dotyczy w równym stopniu pracowników, jak także przedsiębiorcy. Ze szczegółami dotyczącymi wysokości składek można zapoznać się w witrynie internetowej zus odliczenia można przeprowadzić tylko w wypadku składek opłaconych. Należy też mieć na uwadze, że składki wolno odliczać tylko w roku ich opłacenia, nawet kiedy tyczą składek zaległych. Szansa przeprowadzenia odliczenia nie przechodzi na kolejny rok.

szefowa
Author: i Hub
Source: http://www.flickr.com
Jesteś szefem? Poznawaj obowiązki pracodawcy

Przedsiębiorca zatrudniający ludzi ma wobec nich wyznaczone obowiązki, jakie normuje kodeks pracy. Do najistotniejszych obowiązków pracodawcy zalicza się obowiązek zatrudniania i obowiązek uiszczania o czasie wynagrodzenia za pracę. Pracownicy mogą liczyć ze strony pracodawcy także na darmową profilaktykę zdrowotną, szacunek i zachowanie godności w miejscu wypełniania obowiązków. Obowiązkiem pracodawcy bywa zagwarantować zatrudnionym osobom optymalne warunki do wykonywania zadań, jak też możliwość zwiększania kwalifikacji.