Jak prezentuje się postępowanie windykacyjne? Co począć, gdy zadzwoni do nas windykator? Jak się zachowywać?

Newsy

Każdy, kto posiada jakieś niezapłacone rachunki, niespłacony debet na koncie bankowym albo inne zaległości płatnicze może oczekiwać, iż w określonym momencie otrzyma telefon od firmy windykacyjnej. Rozmowa z windykatorem często jest nieprzyjemna i często budzi strach i agresywne nastawienie. Niestety często ludzie którzy pracują w firmach windykacyjnych wykazują się arogancją, co nie pomaga w rozwiązaniu problemu.

Dług
Author: Christian Schnettelker
Source: http://www.flickr.com
Jeśli otrzymamy telefon od windykatora przede wszystkim powinniśmy zachować spokój i wymagać od dzwoniącego, żeby ten jasno oraz precyzyjnie objaśnił sprawę zadłużenia. Dłużnik ma prawo (zobacz wycena patentów) wiedzieć dokładni o jaką kwotę chodzi oraz z czego dokładnie ona wynika. Firma windykacyjna powinna także przysłać listownie pismo które wzywa nas do zapłaty kwoty zadłużenia z objaśnieniem podstawy roszczenia. Jeżeli nie ma wątpliwości co do podstawy roszczenia, powinniśmy spokojnie umówić się z dzwoniącym na termin spłaty. Windykator bardzo często nalega na jak najszybszą i jednorazową spłatę zaległości, jednak w przypadku ciężkiej sytuacji finansowej dłużnika, ma on pełne prawo (zobacz poznaj szczegóły) prosić o rozłożenie spłaty na kilka rat.

Ażeby uniknąć problemów z firmą windykacyjną musimy ustalić faktycznie realny termin spłaty należności, z jakiego dłużnik da radę się wywiązać. Obiecywanie nierealnych terminów powoduje początkowo ostrzejsze i bardziej nieprzyjemne działania windykatora, a w przypadku dalszej zwłoki w płatności nawet skierowanie takiej sprawy na drogę sądową i następnie komorniczą. Rzeczowe przedstawienie windykatorowi naszych sposobów uregulowania długu pozwoli na ustalenie warunków spłaty i bezproblemowe zakończenie postępowania w firmie windykacyjnej - .


Dłużnicy
Author: OTA Photos
Source: http://www.flickr.com
W kontaktach z firmą windykacyjną nie powinniśmy unikać telefonów i rozmów z windykatorami, bo to przyśpieszy nieprzyjemną dla nas procedurę sądową oraz komorniczą. Regulacja długu w okresie windykacji polubownej dotyczy jedynie kwoty głównej oraz ewentualnych odsetek ustawowych, natomiast sąd i komornik doliczą dodatkowe opłaty i koszty postępowania, jakie będzie trzeba uregulować.

Warto więc przełamać strach oraz niechęć, i negocjować z windykatorem odpowiedni dla nas, a nie dla firmy windykacyjnej termin spłaty, żeby jak najszybciej i bez dalszych trudności zakończyć sprawę. Jeżeli o to nie zadbamy nasza sytuacja będzie dość trudna, a przecież nikt nie chce trafić na takie coś, jak lista dłużników. Dbajmy więc o to profesjonalnie i w odpowiednim czasie, ażeby nie było za późno.