Istotne wiadomości nt. kapitału obrotowego i WNT

Newsy

Kapitał obrotowy, nazywany też kapitałem pracującym, jest to nadwyżka aktywów obrotowych nad zobowiązaniami obecnymi, czyli krótkoterminowymi. Kapitał obrotowy netto jest też częścią kapitałów danego przedsiębiorstwa lub marki, jaka zajmuje się fundowaniem aktyw obrotowych. Żeby firmy posiadały wyborne relacje pomiędzy sprzedażą, tempem wzrostu przedsiębiorstwa i jej majątkiem obrotowym, powinny posiadać właściwy poziom kapitału obrotowego netto.

firma
Author: Gobierno Cholula
Source: http://www.flickr.com
Jeśli firma ma stosowny poziom, wtedy zdoła uniknąć takich sytuacji, jak na przykład duże sumpty zdobywania kapitału na finansowanie bieżącej działalności w firmie czy przedsiębiorstwie - CenaBiznesu. Dzisiaj zdołamy wyróżnić sporo elementów i składników kapitału obrotowego, należałoby poznać poniektóre z nich. Między innymi są to zapasy, inaczej towary, produkty i materiały, do tego w skład zapasów wchodzą także zaliczki na dostawę i półprodukty i artykuły w toku. Do tego rozróżniamy również należności krótkoterminowe oraz należności, które pochodzą z innych źródeł. Zdoła to być przykładowo przychód z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych, podatków itp., a także przychody dochodzone droga sądową. Inne elementy kapitału obrotowego to różnorodne inwestycje krótkoterminowe, takie jak na przykład krótkoterminowe aktywa finansowe lub rozliczenia międzyokresowe. http://cenabiznesu.pl/-rozliczanie-transakcji-wnt-w-2014-rokuksięgowa
Author: NATO E-3A Component
Source: http://www.flickr.com
WNT to inaczej wewnątrzwspólnotowe nabycie artykułów , którym jest zdobycie prawa do kierowania zyskanymi produktami, jakie zostały wysłane albo transportowane na terytorium innego państwa członkowskiego. By wnt miała miejsce, musi jednak zostać osiągniętych nieco istotnych warunków. Między innymi odbiorcą artykułów musi być osoba, która jest podatkiem VAT, natomiast artykuły, które są nabywane muszą służyć aktywności gospodarczej konkretnego podatnika (jaki jest mój przychód). Zdoła to być także jednostka prawna, jaka nie jest podatnikiem. W wypadku jednostki, która dokonuje dostawy produktów, powinna ona być podatnikiem podatku od dodatniej wartości. Może to być również podatnik VAT.