Czy korzystanie z ćwiczenia ppoż i usług bhp są konieczne w prowadzeniu nowoczesnego przedsiębiorstwa

Newsy

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej właścicielom, administratorom albo użytkownikom budynku, w zależności od tego kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie ustawy ochrony przeciwpożarowej stawiany jest warunek zaznajomienia pracobiorców z regulacjami przeciwpożarowymi oraz ustalenia sposobu działania na zdarzenie pożaru, tragedii naturalnej lub odmiennego terenowego zagrożenia.
Gaśnica w budynku
Author: Michael Coghlan
Source: http://www.flickr.com
Również o naukach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, mowa jest w ustawie ministra gospodarki i pracy. Niejednokrotnie przedsiębiorstwa prowadzące kursy ppoż i usługi bhp prowadzone są przez profesjonalnych strażaków co czyni jeniezmiernie intrygującymi (zobacz całą ofertę: ). Kursy odbywają się na przyrządzie pewnym z zastosowaniem autentycznego ognia, okazując wybuchy także płomień oleju kuchennego. W czasie instruktaży istnieje sposobność przejścia przez namiot symulujący zadymione pomieszczenie, gasić płomień cieczy, gazów, jak i detali wyposażenia naszego biura czy domu.Uczestnicy instruktaży zdobywają wiedzę na rzecz ochrony przeciwpożarowej, mają okazję zobaczenia jak rozwija się pożar, poczuć ciepło pożaru, wyszkolić się dławić, dobieraćstosowne gaśnice, prowadzić efektywnie ewakuację. Każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia nowo zaangażowanemu pracownikowi szkolenia ogólnego z bezpieczeństwa i higieny pracy. Te usługi bhp (np. przeczytaj więcej) proponują różnorakiego rodzaju firmy. Firmy te zaznajamiają pracownika z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, także przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy a też zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadków.

Dodatkowo powinien być zrobiony instruktaż stanowiskowy. Jest to szkolenie przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których jest narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, dla zaangażowanych przenoszonych na takie stanowiska oraz w razie zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. przypadku zmienienia procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o czynniku szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń (zobaczysz tutaj). szkolenia (polecamy kursy menedżerskie)